floncr

coaching

Floncr creëert duidelijkheid in coachingstrajecten door:
● intenties en verwachtingen vast te leggen
● doelen scherp te krijgen
● structuur aan te geven
● passie
● (veranderings)processen binnen de onderneming

Wij geloven in persoonlijke ontwikkeling, maar alleen als dit direct toepasbaar wordt gemaakt in het dagelijkse werk.
Het leidt daarom altijd tot:
● een toename van inzicht in eigen handelen
● eigen verantwoordelijkheid en initiatief
● werkplezier en effectiviteit

Onze wijze van coaching is oplossingsgericht en stelt de kwaliteiten van de medewerker centraal, zodat (ook) zij gaan floreren.
Coaching helpt bij het maken van keuzes die energie opleveren en zaken constructief in beweging zetten.

Onze stijl kenmerkt zich door de woorden:
● eerlijk
● oplossingsgericht
● actiegericht,
● klare taal
● samenwerking vanuit oprechte betrokkenheid en gelijkwaardigheid

We geloven niet in conformeren, maar in kleur bekennen en gaan staan voor jezelf en eigen initiatieven.